Strona główna


Wykładowca Impostacji głosu w Akademii Teatralnej w Warszawie (od 1985) oraz w PWSFTviT (1978-1983, 2013-2015). Realizatorka spektakli muzycznych w teatrach dramatycznych (od 1978) i korepetytor solistów w teatrach operowych (1980-2010). Pierwszy pedagog wokalny musicalu Metro (1990-1992).

Jako pianistka towarzyszy śpiewakom i aktorom, m.in. Marianowi Opani w recitalu Moje fascynacje (1989-2014). Bierze udział w spektaklach teatralnych jako muzyklider zespołu i aranżer.

Prowadzi szkolenia głosowe dla osób różnych zawodów. Opracowała własną metodę pracy nad głosem powiązaną z elementami psychoterapii. Od 1994 r. współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.