Szkolenia

 

Niektórzy odbiorcy szkoleń i wykładów

• ABB
• Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Bank  PeKao  S.A.
• Bayer
• Citibank Handlowy
• Commercial Union
• Credit Suisse
• Early Stage
• Elektrim
• Elektrociepłownie Warszawskie
• IBM
• Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
• Ministerstwo Infrastruktury
• Orange
• Polski Instytut Ericksonowski
• Polski Przemysł Spirytusowy
• PTK  Centertel
• Siemens
• Škoda
• Teatr Wielki Opera Narodowa
• Viessmann
• Volkswagen
• Wydawnictwa Szkolne PWN
• Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
• Biegli sądowi
• Dziennikarze sportowi NC+
• Kadra menadżerska
• Nauczyciele
• Nauczyciele emisji głosu
• Politycy
• Psycholodzy i psychiatrzy
• Trenerzy
• Uczestnicy warsztatów wokalnych
• Odbiorcy indywidualni

Przykładowe oferty szkoleniowe

• GŁOS MÓWCY. GŁOS AKTORA. Jak wzmocnić i wzbogacić swój głos
• GŁOS KOBIETY. Jak odnaleźć naturalne, pełne brzmienie głosu

Artykuły i publikacje

O sposobach trenowania głosu. Z moich doświadczeń, „Emisja głosu nauczyciela”, CODN, Warszawa 2006

Głos w pracy nauczyciela (I), „Wychowanie muzyczne w szkole” nr. 1 (styczeń, luty 2000), WSiP, Warszawa 2000
Głos w pracy nauczyciela (II), „Wychowanie muzyczne w szkole” nr. 2/3 (marzec, czerwiec 2000), WSiP, Warszawa 2000